Alle reden dus om uit te zien naar een nieuwe passende locatie.
Daartoe werd van de gemeente een stuk bouwland van vijfenvijftighonderd vierkante meter aangekocht, waarop een grote loods van duizend vierkante meter, een woning en kantoren gezet werden.
Dat er binnen vier jaren nog zo’n grote loods bijgebouwd moest worden, was toen nog niet te voorzien.
Voorlopig was de nieuwbouw, die op 22 juli 1961 officieel in gebruik genomen werd,zo al imposant genoeg.
De burgemeester van Barradeel, de heer J. Duker, die zich sterk gemaakt had voor de werkgelegenheid in zijn gemeente:-‘Gezien tegen de achtergrond van de ontvolking van het Friese platteland’-, mocht gezeten in een vrachtwagen de feestelijke openingshandeling verrichten die gepaard ging met marsmuziek en claxongeloei.
De nieuwe lokatie aan de Hoofdstraat 2b in Tzummarum, op hetzelfde adres waar het hoofdkantoor nog steeds gevestigd is, voldeed prima en vormde een stimulansvoor de drie broers om door te gaan.