Een nieuw begin

De nieuwbouwplannen die immers al van voor 1958 dateerden, werden uit de ijskast gehaald omdat, zo redeneerde een herstelde Watze, het dienstenpakket en andere faciliteiten constant aan de eisen van de tijd aangepast dienen te worden, want: ‘Stilstaan is achteruit gaan.
Je moet als ondernemer altijd vooruit!’

In de praktijk betekende dit, dat de op- en overslag van de diverse goederen beter geregeld diende te worden.
De oude loods ‘op’e Kade’in Tzummarum voldeed al lang niet meer, bovendien was de opslagcapaciteit te gering, zodat de goederen her en der verspreid lagen’, tot in oude schuren en zelfs in een voormalig kerkgebouw in Berlikum toe.
Ook het huis- annex kantoorpand ‘op’e hoeke’werd te krap, terwijl er daarnaast steeds meer behoefte ontstond aan eigen technische faciliteiten voor het sterk uitgebreide wagenpark, dat ondertussen bestond uit dertien transportwagens, negen combinaties, een trailer en drie vrachtwagens.