De concurrentie bleef niet langer stilzitten en lijdzaam toezien, maar verzamelde zich voor de tegenaanval.
De MBN uit St. Jacobiparochie, een gerenommeerd transportbedrijf onder de verzamelnaam Monsma, De Bildt, en Van Noord, nam daarbij het voortouw.
Watze: 'De MBN was de grootste agrarische vervoerder hier in het noorden; een toonaangevend bedrijf.
Het waren felle knapen en toen wij ons op dezelfde markt begaven, werd het oorlog'.
Met name Jan Gerrit Monsma, toentertijd voorzitter van de NOB, de Nationale Organisatie Beroepsgoederenvervoer, was niet van plan zijn monopoliepositie zonder slag of stoot op te geven.
Hij trok fel van leer tegen zijn opposant.
'Ik duld geen andere auto's in Het Bildt', zo sprak hij dreigend op een bondsvergadering in De Groene Weide te Leeuwarden, waar hij getracht heeft het bedrijf van Althuisius buiten spel te zetten.
Dat is hem niet gelukt.
Zijn directe tegenstander lag er niet wakker van.
Die bezag het als een pokerspel en... 'Pokeren ligt me wel'.
Watze'.'Ik ben er nooit zenuwachtig om geweest.
Ik sliep altijd als een roos.
Als het gebeurd was en de beslissing was genomen, kon ik maar n ding: vruit!
Dat was bij mij altijd zomaar klaar.
Dat we niet op tijd aflossing en rente bij de bank zouden kunnen afbetalen, dat leek me vreselijk.
Het is gelukkig nooit gebeurd, al zijn sommige balansen wel tot stand gekomen 'door uitputting', zoals onze toenmalige accountant Yme Bruinsma het eens zo treffend uitdrukte'.