Een eigen bedrijf

Die eensgezindheid en harmonie tussen de broers en hun niet aflatende werkdrang en vechtlust vormden een stevige basis voor hun bedrijf.
Die schonk de buitenwacht vertrouwen in de hele onderneming.
Illustratief hiervoor is de wijze waarop de Boerenleenbank een eerste krediet verschafte.
Dat was direct na de start van 1947.
De lening was bestemd voor de aankoop van de eerste nieuwe auto: een Ford met benzinemotor en laadbak, die via de Marshallhulp kon worden aangeschaft voor eenenvijfiighonderd gulden.
Watze: 'Die nije Marshall-Ford, dat was groots!'.
Die moesten ze hebben, al ontbrak het de jonge firmanten aan geld.
Daar moest wat op gevonden worden, want zoals Watze het zo krachtig uitdrukt: Je lag niet voor één slag'.
Op dus naar het kantoor van wat toen nog de Boerenleenbank heette in Franeker, waar beheerder De Ruiter uitgebreid informeerde naar het onderpand ter dekking van het gewenste kapitaal.
De broers die niets te bieden hadden, staken als antwoord hun stevige vuisten naar voren met de woorden: 'Wij zullen hard wèrken ervoor'.
Het kwam goed door Willem Wallinga, een boer uit Peins,die als voorzitter van het bestuur van de bank zijn toestemming verleende aan de transactie.
Watze: 'Hij kende ons, wij haalden zijn melk altijd op.
Het regende dan melkbussen volgens hem'.
Zo kwam de jonge firma aan haar eerste krediet.