Na de affaire Spoelstra besloten de drie broers gezamenlijk verder te gaan.
Sybren, die nog steeds in IndiŽ zat, bleef van de partij.
Zo werd op I2 mei 1947 de Vennootschap Onder Firma van de gebroeders Althuisius een feit.
Watze: 'Toen is dit bedrijf begonnen, met maar ťťn doel: vooruit!'.

De onderlinge verstandhouding was prima.
Na zijn thuiskomst in juni 1948 wilde Sybren aanvankelijk gaan emigreren, naar BraziliŽ.
-'Weg uit de armoede, zoals zo velen toen' -, maar hij zag ervan af.
Tot groot genoegen ongetwijfeld ook van vader Jan Althuisius.
Watze: 'Het was altijd goed met de broers.
De verhouding met de broers, dat was zuiver.
We hebben de vrouwen er ook altijd buiten gelaten.
Als we dan een keertje ruzie hadden, -we hebben wel eens met de bezem achter elkaar aan gezeten, hoor-, dan ging dat vanzelf weer goed, waarbij Broer meestal als bemiddelaar optrad'.
In een toespraak bij het 12Ĺ-jarigbestaan van de firma in I959 noemde pake Jan het een voorrecht,: Ďte mogen zien de harmonie en de eensgezindheid die er bestaat ,tussen- jullie onderling en welk een stimulant dit is voor het bedrijf'.

Toch zijn de drie jongens onderling erg verschillend.
De oudste Sybren werd Geboren op 1 december 1919, Hij trouwde met Willemke.
Hij was de 'techneut' van de drie.
Watze noemde hem bij zijn afscheid van de zaak in 1985: 'de storingvrije motor in ons bedrijf,.
Je was altijd in de overall, Soms met een verwilderde kuif'.
Broer, geboren op 17 januari 192I,trouwde met Jaitske.
Hij was de precieze, de boekhouder van het eerste uur, een bemiddelaar en later toegewijd uivoerder van het Fristho- meubel vervoer.
Watze,de jongste, is de felste, een solist en de commerciŽle van de drie.
Grote onderlinge verschillen dus, maarwel met een gezamenlijk doel: vooruit!
Watze verwoordde het bij het afscheid van Broer in I986 in het Fries aldus:
,It wie wol in grutte gok. Trije broers, nochal forskillend fan aerd.
Mei oars neat as trije pear hannen en in izeren wil om to slagjen.
En al wiene wy dan sa forskillend fan aerd, wy wiene mei syn trijen ien!"