Foto W.L. 2011

De Gereformeerde Kerk, Buorren 33
In maart 1890 hoort de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk dat het herenhuis van de Fam. Bijlsma aan de weg naar Minnertsga te koop is.
Dit zeer grote herenhuis (Empire Stijl) met wagenhuis heeft Ate Bijlsma en zijn vrouw Atje Bruinsma waarschijnlijk tussen 1855/1860 laten bouwen.
In nov'. wordt het herenhuis inderdaad gekocht en kan de verbouwing van huis tot kerk en pastorie en het wagenhuis tot catechisatielokaal en consistorie beginnen.

In 1905 wordt de nieuwe pastorie gebouwd zoals we die nu nog kennen.
In 1924 wordt er weer gebouwd en wel een gehele nieuwe kerk.
Johannes Blesma (voorzitter van de kerkenraad) plaatst op24 juli van hetzelfde jaar de eerste steen.
Wel blijft er nog een gedeelte van de oude west muur staan, dit gedeelte muur is nu de oostgevel van de pastorie.
Van 1964 tot 1966 wordt de kerk verbouwd door timmerman Ype Wetterauw, en vele gemeenteleden werken mee.
De torenspits wordt weggehaald om eindelijk van lekkage verlost te zijn.
Op 17 maart 1966 wordt het kerkgebouw officieel in gebruik genomen.
Ale Travaille (voorzifter van de bouwcommissie) draagt het gebouw over aan ds. Jansen.

Na meer dan 100 jaar Gereformeerde Kerk en heel veel gesprekken door de Herv. en Geref. Gemeente om een Samen Op Weg gemeente te worden (ook al waren de fietsen op oudejaarsavond 1988 al samen op weg) voor de mensen lag dit moeilijker.
En nu 1999 hopen we volgend jaar een samen op weg gemeente te zijn.

Christelijke Lagere School, Buorren 31
Op 28 november 1895 wordt de Vereniging tot bevordering van het Christelijk Onderwijs te Tzummarum opgericht.

In 1905 kocht de Chr.Schoolvereniging een gedeelte van de tuin van de Gereformeerde Kerk.
En zo wordt tegelijk met de pastorie een woning voor het hoofd van de Chr.Lagere School gebouwd.
Hierachter komt het schoolgebouw te staan wat de naam "skoalle mei de Bibel" krijgt.
Op 2 januari 1906 wordt de school geopend.
In 1915 wordt het derde lokaal met bestuurskamer en kelder gebouwd en in 1923 volgt het vierde lokaal.
Na meer dan 60 jaar in gebruik te zijn geweest vertoont het oude schoolgebouw ernstige gebreken.
En zo wordt in 1968 met de bouw van een nieuwe school begonnen aan de Johan Roordastrjitte.
Op 20 en 2l november 1969 wordt de school geopend.
De oude school wordt per 1 september 1969 overgedragen aan de gemeente, maar de gedenksteen uit de oude school (nadat die is afgebroken) krijgt wel een plaatsje in de nieuwe bestuurskamer.
De woning van het hoofd van de Chr.L.School blijft wel als zodanig in gebruik.
Pas in 1995 verandert dit, dan wordt de schoolwoning aan de fa. A.Stork verkocht.
De reportage gaat uit van de situatie op 9-9-1999!