Foto W.L. 2011

No 14: in de westelijke muur van dit huis lezen we op een steen “30 maart 1907 heeft Piet Piebenga den lsten steen gelegd aan dit gebouw”.
Op een gevonden plankje: 8 april 1926 heeft timmerman Klaas Jetzes Bonnema in dit huis een slagerij gebouwd - voor Gerrit Eeltsjes de Boer.
Daar zit dus bijna 20 jaar tussen.
Daarover is bekend, dat meester Baltjes in + 1915 als rentenier dit pand heeft betrokken.
Meester Baltjes was de schoonvader van slager E. de Boer.
Zoon Klaas G. de Boer volgde zijn vader op tot 1959.

Dit is dan weer het jaar waarin onze laatste slager K. Adema en z’n vrouw W. Adema begonnen en helaas eindigden in 1992,maar nu nog wel "rentenieren" in dit huis.