Foto W.L. 2011

Na de brand van de stjelp is dit huis er voor in de plaats gekomen.