Alles verandert rond sporthal van Tzummarum.

Tzummarum – Het lijkt wel of Tzummarum in een stroomversnelling is beland.
De woningstichting Wonen Noordwest Friesland tekent vandaag het koopcontract voor de Harnehal.
De PKN-gemeente is akkoord met verkoop van het gebouw en de gronden van de gereformeerde kerk aan de Buorren.
En Dorpsbelang vergadert op 1 december over het afstoten van de Haven aan de Skoalstrjitte
Vorig jaar juni nam Ron van Booma met zijn Schatzenburg BV het recreatiecentrum Barradeel over.
Het zwembad werd aangepast en gesloten voor publiek; alleen campinggasten kunnen er nog gebruik van maken.
Hij kocht de pachtgrond van de gemeente, zodat caravanhuurders eigenaar kunnen worden van han vakantiestekje.

Hij renoveert de sporthal en heeft al tientallen stenen bungalows verkocht.
,,Er zijn nog 37 van de 81 kavels over”.
De nutsbedrijven leggen binnenkort de nodige leidingen aan.

Van Booma wil af van passanten met een tent of eigen caravan.
,,Die kunnen straks een houten chalet of stacaravan huren.”
Hij heeft een aanvraag ingedient bij de gemeente Franekeradeel om de kavels voor stacaravans te vergroten van 30 naar 45 vierkante meter.
Belangstellende toeristen kunnen straks kiezen uit verschillende types, volledig ingericht.

Woningstichting Noordwest Friesland is bereid de sporthal over te nemen.
Op de grond aan de kant van de Buorren is ruimte om een dienstwoning te plaatsen.
Directeur Rein Hagenaars wil echter niet op de ontwikkelingen vooruit lopen.
,,Ik ben optimistisch, maar we moeten eerst afwachten of de gemeente ons financieel tegemoet wil blijven komen.”
De corporatie zal daarna het hele gebied rond de hal bekijken om te zien welke plannen het best passen.

De gereformeerde kerk, een paar deuren verderop, komt ook te koop.
Hagenaars vind dit ,,interessant in het kader van de herontwikkeling”.
,,Het hangt af van de bestemming van het pand en of er gesloopt mag worden.
Eerst maar eens kijken”.

Het kerkgebouw blijft nog even in gebruik bij de kerk.
De hervormde kerk die onder hetzelfde gezag valt, wacht op renovatie.
,,As dêr it dak oanpakt wurdt, moatte wy wol in ûnderkommen hawwe,”zegt Ids Schram, voorzitter van de rentmeesters.
De restauratie moet zo snel mogelijk van start gaan en in 2005 zijn beslag krijgen.
,,Wy wolle der graach in modern liturgysk sintrum fan meitsje en aktiviteiten fan tsjerkelike ferienings deryn ûnderbringe.”
Een ander activiteitencentrum in het dorp legt het loodje.
Dorpsbelang heeft voor 1 december een vergadering belegd over het afstoten van de Haven aan de Skoalstrjitte.
Nu de Openbare Bibliotheek deze vestiging sluit, valt er een te groot gat in de exploitatie.
Voor de toekomstige uitbater van de sporthal en eventueel multifunctioneel centrum biedt dit echter perspectief.

Harnehal Tzummarum naar Wonen

Franeker – De Harnehal in Tzummarum wordt vandaag overgedragen aan Wonen Noordwest Friesland.
De corporatie wil de sporthal uitbreiden tot een multifunctioneel centrum.
De betrokken partijen- Wonen, Schatzenburg BV en de gemeente Menaldumadeel- zijn het eens geworden over de voortzetting van de subsidie na 2008 en over verkoop van de grond en een deel van de bijbehorende parkeerplaatsen.

De sporthal was in handen van Schatzenburg, dat ook de grond van de gemeente aankocht.
Tot 2008 betaalt de gemeente jaarlijks €50.000.
Daarna blijft er tien jaar lang € 20.000 per jaar over, plus een vergoeding voor schoolgymnastiek.

L.C.17-12-2004