Vogels'tún:misschien maken ze hier wijn of bessensap voor in de flessen.
bron: Baukje v/d Zee- Westra.