Jan Taekeles Swart geb. 26-8-1850, overl. 25-7-1922, getrouwd met Tsjitske Simons Okkinga, geboren 11-8-1857, overleden 6-9-1945, geboren in Tzummarum woonden op de boerderij welke nu bewoond wordt door de familie Dokter.

De familie Swart heeft een belangrijke rol in Tzummarum gespeeld.
Niet alleen dat de vader Jan Teakeles die oprichter was van het V.V.V. maar ook zoon Teakele ( 4e kind, 3 dochters waren voor hem) speelden niet zwak bij.
Ook Gerben ( 7e kind) en Johannes ( 10e kind) hebben hun plek als bestuurslid wel schoongemaakt.
Verschillende van het nageslacht wonen nog in Tzummarum.

Dit is een zogenaamde Harmana-plaats met stemrecht.
De heer P.B.Winsemius heeft eertijds geopperd om deze boerderij “Swaerdera-Hemrik” te noemen.

N.B.
In 1511 wordt al gesproken van Swaerderahemrick, liggende op de Swaerdeburen onder Tzummarum.
Het woord Hemrick had in het Westlauwerse Friesland, zowel in de oude wetten als in het Register van Aanbreng de betekenis van: het gebied van dorp of buurtschap (Mieden-Meenschair) is gemeenschappelijke weide, destijds in gebruik bij alle hoevenbezitters van het dorp.