Op 15 sept.’94 overleed voorzitter Ette Talsma; hij kwam in het bestuur in ’81, was toen al behept met z’n kwaal.
Het Wapen van Barradeel had zijn grote belangstelling.
In 1995 was het bestuur present bij het 100 jarig bestaan van “Cresendo”.
In 1997 huur opgezegd door fam. v.Kooten, ze hebben in St.Anna het Wapen van het Bildt gekocht.
Het bestuur weer in de benen en nu ook al buiten Friesland.
Na wat omzwervingen kwamen we terecht bij de fam. Oorburg uit Groningen.
In 6 jan. ’98 receptie afscheid van Piet en Wiepie en welkom voor Dirk en Bea.
In deze tijd op een Dorpsbelang vergadering het belang van een lift ter sprake.
Er zouden hele grote subsidie mogelijkheden zijn.
Verschillende besprekingen met diverse instanties en dorpsbelang zijn hier over gevoerd,
Maar volgens het bestuur van het Nut bleef het een veel te kostbare zaak, bovendien voelde de kastelein er niks voor.
Het Nut wilde wel een zeker bedrag beschikbaar stellen, maar niet meer dan de begroting toeliet.
Dorpsbelang wilde toch doorzetten maar het Nut heeft nooit weer iets gehoord.
In 1998 bedankt Leo Vogels voor het bestuur, hij had het Nut 45 jaar gediend als bestuurslid.
Als blijk van waardering werd hem een gouden dasspeld met inscriptie aangeboden.
Mevr.Vogels kreeg een prachtig bloemstuk.
Ook Dik en Bea Oorburg ondervonden dat caféhouder zijn een zwaar vak is.
Ook hier liet Bea’s gezondheid het niet langer toe om langer in het café te blijven.
In 2000 dus weer op stap voor een nieuwe huurder, al eerder was gebleken dat dit niet altijd een eenvoudige zaak is, maar gelukkig heeft het gezonde verstand gezegevierd.
De heer Neno Sybesma werd benoemd als huurder van het Wapen.
Kwamen de vorige huurders praktisch allemaal uit het café bedrijf, Neno was van zijn beroep bakker in Boksum en tot nu toe vrijgezel, maar wel een vriendin.
Het café bestaan heeft zeker een goede invloed op Neno gehad, in het laatst van 2000 zijn Neno en Jannie getrouwd.
Proficiat en succes.
In 2000 heeft de firma Zonderland centrale verwarming in het Wapen aangelegd.

Dit overzicht is geschreven door L.H.Vogels ter gelegenheid van het 140 jarig jubileum van de vereniging “Nut en Genoegen”