Buorren 22 1880- 1922 Fam. W. Koning.
Later was dit de Herv.Pastorie.