1913

Derde van links is de jonge Marten Castelein zoon van de uitbater Sipke M. Castelein.
De tweede persoon van links is de heer Ari Nestelaar tijdelijk woonachtig in het Wapen van Barradeel.
De heer Nestelaar was de eerste directeur van het gemeentelijk Gasbedrijf Barradeel gevestigd te Tzummarum.
Toen de directeurswoning gereed was is de heer Nestelaar die vrijgezel was daar met een huishoudster gaan wonen.