Johan Roordastrjitte

Achter het verzorgingstehuis Nij BethaniŽ, waar vroeger weiland en bouwland was, is nu een plan met zes straten.
Een van die straten is de Johan Roordastrjitte.
De eerste woningen werden gebouwd in 1969.
Dit waren de oneven nummers 1t/m39.
De seniorenwoningen werden gebouwd in 1970.
De drie woningen 43, 45 en 47 in 1972.
Tegenover de p.c.b.s. de Schalmei verrezen nog vier seniorenwoningen.
De eengezinswoningen waren allemaal eigendom van woningstichting Noord West Friesland.
Momenteel worden er woningen tussenuit gebroken.
Ook worden er woningen verkocht.
De seniorenwoningen waren eerst eigendom van het verzorgingstehuis Nij BethaniŽ.
Deze gingen later over naar de Woningstichting.

Op 9 september 1968 ging de gemeenteraad akkoord met de naam Johan Roordastrjitte voor onze straat.
De straatnaamcommissie werd hierover ingelicht.
Dit is een commissie die advies geeft omtrent de staatnaamgeving.

Tot 20 september 1470 was de slotboerderij Tsjessema in het bezit van Johan Roorda.
Bij testament opgemaakt op genoemde datum, werd deze vermaakt aan een stichting ďtot een onderkomen voor de zusters van de orde van Augustinus".
Zij kwamen uit het convent van Staveren.
In 1474 werd door de familie van Johan Roorda uitvoering aan het testament gegeven.
Dit gebeurde na toestemming te hebben gekregen van de bisschop.

Johan Roorda was derhalve stichter van het klooster Nij BethaniŽ te Tzummarum.
Dit klooster heeft lange tijd in het vergeetboek gestaan.
Men wist de plaats niet eens waar het heeft gestaan.
De gegevens van het klooster en de nonnen zijn dun gezaaid.
De honderd jaar kloosterbestaan waren jaren van armoede.

Bij de pracht en praal van MariŽndal viel het klooster te Tzummarum in het niet.
Tussen Roorda's en de Lidlumer Heeren was een hoop trammelant.
Er is reden aan te nemen dat daarom deze grote gift de Lidlumer Heeren hun neus voorbij ging.
Na een brand in de kerk van Minnertsga (1947) kwam aan het licht, dat Johan Roorda in deze kerk, in de grafkelders van de Hermanaís was bijgezet.
Johan Roorda stierf in 1473.
Zijn vrouw Rindtje van Jongma stierf in 1482.

In de Johan Roordastrjitte staat ook de Protestant Christelijke Basisschool De Schalmei.
De school stond voorheen achter de Gereformeerde Kerk.
In september 1967 kwam er bericht op de Skoalle mei de Bibel dat de urgentieverklaring voor een nieuwe school op het gemeentehuis lag.
Er waren drie mogelijkheden waar de school mocht staan.
Vlak achter het rusthuis, of achter de kleuterschool (waar de dokters nu hun praktijk hebben), of even verderop, op het zuideinde.
Dit is waar de school nu staat.
In de hal van de nieuwe school is het opschrift van de erevoorzitter S.D. Sijbesma aangebracht.
Dat luidt: Dat God de Heer zijn zegen geve, opdat de jeugd in het leven, bij het onderwijs naar zijn Woord, Hem vreze ongestoord.
Bij de opening is dit onthuld. De oude school is per 1september 1969 overgedragen aan de gemeente.
De officiŽle opening vond plaats op 20 en 21 november 1969.
Een gedenksteen uit de oude school kreeg een plaatsje in de bestuurskamer.
In 1978 kreeg de school er een vierde lokaal bij.
In 1981 bestond de school 75 jaar.
De school kreeg de naam De Schalmei in 1985 toen het basisonderwijs werd.
De Schalmei betekent Herdersfluit.
Er volgde nog een verbouwing in 1981 en de kleuter- en lagere school werden samengevoegd.
De officiŽle opening was op 6 november 1989.