Simon en Maaike de Vries waren geen onbekenden in Tzummarum en omstreken.
Zij moesten echter hun zaak in St.Anna verkopen, gelukkig lukte dit.
1 nov.’64 betrokken zij het café.
Cafébaas en niet te vergeten de vrouw is een zwaar vak.
Simon en Maaike hielden het 5 jaar vol, om gezondheidsredenen moesten zij afhaken, dit tot grote spijt van de klanten.
Weer een nieuw avontuur, er werd een bijzondere ledenvergadering gehouden, er werd zelfs over verkopen gesproken maar hier was men unaniem op tegen.
Weer advertentie geplaatst, 5 sollicitanten, uitgezocht werden Jan en Anneke Visser.
Daar deze lui te jong waren moest dispensatie worden verleend.
Na lange briefwisselingen en besprekingen lukte dit.
Jan moest weer aan de studie voor diploma’s, maar alles kwam voor elkaar.
De fam. de Vries bleef zolang op hunpost en op 1 april ’69 aanvaarden Jan en Anneke de huur van het café.
In 1971 werd afscheid genomen in een receptie van de heer W.Vegter, jarenlang penningmeester van het Nut.
In 1973 werd een stuk van het parkeerterrein verkocht aan de gemeente, vanwege verbreding van de weg.
Indertijd werd een nieuwe vloer in de bovenzaal gelegd.
J. Visser die een handige doe het zelver was, knapte zelf verder de bovenzaal op, de brandverzekering werd verhoogd tot f.35.000.
De parkeerplaats werd geasfalteerd en in 1974 kwam in de Trochreed een nieuwe slijterij,dit was een verplichting.
In 1974 werd het Wapen geheel verbouwd, door deze verbouwing ging het wapen 3 weken dicht, de heer Bergsma was architect verder werkten mee: Fongers, Herrema, Wotex en schilder Haarsma.
De verbouwing werd begroot, zodat er een aparte btw regeling kon worden getroffen.
Jan en Anneke wilden een Spaanse en Italiaanse keuken introduceren, bovendien was het de bedoeling iedere Zaterdag een discoavond te organiseren.
Burgemeester de Roos van Barradeel roemde het initiatief van het bestuur.
Na deze verbouwing werd de brandverzekering opgetrokken tot f.531.000.
In 1977 werd het toneel vergroot.
In 1978 vond er een receptie plaats vanwege afscheid van de heer Reitsma van de Friesland bank.
Het bestuur was daar aanwezig vanwege de vele bemoeienissen die de heer Reitsma had gehad met de verbouwing, zware hypotheek, hoge rente enz.
Naast de beslommeringen van het cafégingen de andere werkzaamheden van het bestuur gewoon door, zoals het organiseren van een toneelavond, en een paar andere culturele middagen, floralia opereerde met vallen en opstaan.