Familie Castelein voor Het Wapen van Barradeel omstreeks 1913

Bovenste rij v.l.n.r. Marten Castelein geboren 19 februari1909 te Tzummarum en overleden 12 april 1977 te Baarn.
Hij was de zoon van Sipke M. Castelein.
Sipke Marten Castelein geboren op 12 december 1886 te Wergea en overleden 24 februari 1954 te Leeuwarden.
Hij was in de periode 1908 tot 1922 eigenaar en uitbater van Het Wapen Barradeel te Tzummarum.
Hierna was hij uitbater van Spoorzicht te Leeuwarden.
Hedzer Castelein geboren 13 februari 1889 te Wergea en overleden 15 augustus 1915 te Wergea.
Freerk Castelein geboren 10 juni 1891 te Wergea en overleden 14 oktober 1973 te Leeuwarden.
Arend Castelein geboren 29 april 1880 te Warten en overleden 17 februari 1972 te Sneek.
Lammert Castelein geboren 24 augustus 1884 te Warten en overleden 2 augustus 1936 te Wergea.
Grietzen Castelein geboren 6 januari 1893 te Wergea en overleden 18 juli 1961 te N.H.
Allardus Castelein geboren 6 september 1881 te Warten en overleden 15 maart 1963 te Onnen.
Onderste rij v.l.n.r. Reinskje Sinnema geboren op 11 februari 1886 te Cornjum en overleden 5 april 1954 te Leeuwarden.
Zij is de echtgenote van Sipke M. Castelein en heeft hun dochter Maartje Castelein geboren 6 november 1912 te Tzummarum op schoot.
Tjerkje Hornstra geboren 21 januari 1887 te Warten en overleden 5 november 1962 te Wergea.
Trijntje van der Hem geboren 13 mei 1894 te Leons en overleden 17 augustus 1977.
Hieke Hornstra geboren op 26 april 1883 te Nes en overleden 26 juli 1950 te Onnen.
Anneke Castelein geboren 27 november 1896 te Wergea.
Wietske de Boer geboren 13 december 1879 te Wommels en overleden 22 juli 1940.
Deze 7 broers en zuster hadden als ouders: Marten Arends Castelein en Korneliske Allardus Kalsbeek.

Informatie van mw. Rensriek Vuisting- van Goor Bertelindislaan 6, 5581 CS Waalre.