No's 10 - 12 In 1911 werd hier een stelpboerderij gebouwd, waar G.K.Kuiken vee verzorgde.
Tot in de 30er jaren kwam dit jaartal ieder voojaar in sneeuwklokjes boven in gras langs het slootje dat het erf afsloot van de weg.
Zoon K.G.Kuiken begon er de rozenkwekerij.
Pake Gerrit samen met beppe Richtje woonden apart aan de westelijke kant, vandaar die 2 huisnummers.
In 1988 werd de boerderij door brand verwoest en werd deze bungalow er gauw gebouwd, waar nu Jan K.Kuiken en gezin wonen en werken in de grote rozenkassen over de vaart.