Johan Roordastrjitte

Johan Roorda was van het adelijke geslacht Roorda (of Roordama) van de vroegere Stins ten Westen van Tzummarum.