Dit is een foto van het huis met loods aan de Sytzamaleane. Het laatste pand aan de rechter kant voor de Bargereed. Het is indertijd gebouwd door Siepie Hoogland. Deze woonde daarvoor aan de Buorren in het huis waar nu Sybe Boutsma woont.