Dit huis werd bewoond dooe Dirk Hoekstra geb.20-05-1878---overl.08-03-1950.
en Renske Hoekstra-van der Ploeg geb. 18-05-1878---overl.20-07-1951.
Links voor de woning staat Renske Hoekstra-van der Ploeg met dochter Pietje.
Later werd dit huis bewoond door timmerman Haitsma.