Herberg Doorreed en Bouwterrein te Tjummarum (“Het Wapen van Barradeel”).

De Notaris A.Witholt te Sexbierum zal op Maandagen den 6 Maart 1871 provisioneel en den 20 Maart daaraanvolgende finaal, telkens des namiddags 4 uur, in na te melden Herberg, publiek verkoopen:
Eene uitmundende en voor korte tijd nieuw gebouwde Huizinge en Herberg, “Het Wapen van Barradeel”, tot vele affaires maar bijzonder tot Timmermansbedrijf en Broodbakkerij geschikt, met Doorreed, Timmerschuur, Bergschuur en ruim Bouwterrein, staande en gelegen aan den Kunstweg en de Vaart, onmiddellijk bij het dorp Tjummarum, ten kadaster bekend in de gemeente Minnertsga, sectie C. nos.1169 en1170, geheel groot 28 are 30 centiares.
En zulks in 3 afzonderlijke perceelen, met regt van zamenvoeging.
l.c. 3-3-1871.

Logement te Tzummarum.
Notaris H.de Koe te Sexbierum zal Zaterdag den 14 Februarij 1885, savonds 6 uur, in na te melden Logement, veilen:
Het welbeklant, goed onderhouden Logement, “Het Wapen van Barradeel” met Stalling, Doorreed, ruim Voorplein en Erf, zeer gunstig gelegen aan den Grindweg te Tzummarum.
Het Logement bestaat hoofdzakelijk in: beneden ruime Gelagkamer met twee Zijvertrekken, Gang, Keuken en Kelder; boven: flinke Zaal, Logeerkamers, Zolders en bergplaatsen.
In gebruik bij den eigenaar Anne Eeltjes de Jong.
Aanvaarding 12 Mei 1885. Inmiddels uit de hand te koop.
l.c. 6-2-1885.

Publieke Verkoop.
De finale toewijzing van het Logement en Koffiehuis met vergunning, genaamd “Het Wapen van Barradeel”, met Doorreed, Stalling, Wagenhuis, Bleek en Tuin aan den Kunstweg te Tzummarum, zal plaats hebben in dat Koffiehuis, op Woensdag den 9 October 1895, savonds 7 uur.
Geboden f.4353.
l.c. 8-10-1895.

Boelgoed te Tzummarum.
De Notaris H de Koe te Sexbierum zal op Woensdag 6 November 1895, morgens 10 uur, en zoo noodig den volgen dag, ten huize en verzoeke van N.M.Greben, in het “Wapen van Barradeel” te Tzummarum, bij boelgoed a contant verkoopen:
1. Den zeer netten Inventaris, welke tot uitoefening van het vak van Logement en Koffiehuishoudernoodig is, hoofdzakelijk bestaande in:
mahoniehouten buffet met toonbank, 2 goed lopende biljarts met quenen-rekken en queuen, 2 stel beste biljartballen, ongeveer 150 soliede stoelen, diverse mahoniehouten en andere koffiehuistafeltjes, catheder, 4 bedden met toebehooren , lakens, dekens enz. 2 ijzeren ledikanten met springveren matrassen, lampen, kook en kolomkachels, waschtafels, stoven, schilderijen, verschillende wijn , bier, likeur en andere glazen, koppen en schotels, dekschalen, potten, pannen enz. alsmede een fraaie piano.
2. Bruin bles Ruinpaard.
3. Barouchet, tilbury, hooiwagen, paardetuig, paardekribben en stalgereedschap en voorts hooi.
4. Diverse Likeuren en Sterke Dranken.
L.c. 5-11-1895.

Uit de hand te koop hotel “Het Wapen van Barradeel”

Wegens aankoop van hotel Spoorzicht van den heer Jarig de Jong te Leeuwarden is uit de hand te koop het welvarende Hotel-Cafe met doorreed en stalling te Tzummarum.
Te bevragen bij den eigenaar S.M.Castelein.
Te aanvaarden naar overeenkomst.
l.c.5-3-1921.

Te koop of ter huur.
Het zeer gunstig bekend staande Hotel Cafe, Restaurant “Het Wapen van Barradeel” te Tzummarum.
Te bevragen bij den eigenaar J.Bok.
l.c.26-1-1938.

Te koop aangeboden: Hotel-Cafe-Restaurant “Het Wapen van Barradeel” te Tzummarum.Grote zalen, flink parkeerterrein met garage.
Te bevragen bij de eigenaar, D.Dijkstra.
l.c. 11-2-1955.

Te huur per 1 augustus 1961 het Hotel-Cafe-Restaurantbedrijf “Het Wapen van Barradeel” te Tzummarum.
Gegadigden gelieven zich-uitsluitend schriftelijk-voor 18 februari 1961 te wenden tot:
Mej. M.J.Tamsma, Westerbuorren 3, Tzummarum.
l.c. 4-2-1961.

Te koop of te huur: op korte termijn te aanvaarden.
Hotel-Cafe-Restaurant “Het Wapen van Barradeel”
Inlichtingen en brieven aan de voorzitter van de stichting “Nut en Genoegen”, de heer J.Santema, Buorren 8, Tzummarum.
l.c. 31-1-1970.

Woensdag a.s. Heropenen wij Hotel-Cafe- Restaurant “ Het Wapen van Barradeel” (J.Visser A.Visser-Zondervan).
l.c. 9-5-1970 De Vereniging “Nut en Genoegen” biedt te huur aan Cafe-Restaurant-Slijterij “Het Wapen van Barradeel te Tzummarum op korte termijn te aanvaarden.
Brieven voor 26 nov. 1978 aan de voorzitter van de vereniging de heer J.H.Santema.
l.c.11-11-1978.

Ver.Nut en Genoegen Tzummarum e.o.
Te Huur Cafe-Rest.-Slijterij “Het Wapen van Barradeel” te Tzummarum. Op korte termijn te aanvaarden.
Brieven aan Th.Zwalua Buorren 75 8851 EN Tzummarum.
L.c. 10-9-1983.

Ver. Nut en Genoegen Tzummarum e.o.
Te huur cafe-rest. slijterij “Het Wapen van Barradeel”Schriftelijke reacties voor 26 maart 2000 bij mevr. A.Groeneveld-de Vries, Buorren 13 8851EL Tzummarum.
l.c. 18-3-2000.