In 1978 moest het bestuur tot hun spijt weer in de benen om een nieuwe caféhouder te zoeken.
Jan en Anneke zegden om gezondheidsredenen van Anneke de huur op.
Jammer het echtpaar was erg gezien.
Een 10 jarig huurcontract was wel aanwezig maar over gezondheid redenen kan het bestuur niet oordelen.
Jan ging naar de Wouden, hij wilde boten bouwer worden, na wat omzwervingen van het bestuur werden met gemengde gevoelens Jan en Jikke Jager uit Wolvega benoemd.
Er waren 8 sollicitanten, er was pas voor f.185,000 in het café verbouwd, dus geen gemakkelijke opgave.
Dec. ’79 werd Th. Zwalua in het bestuur gekozen.
Een stuk in de Leeuwarder Courant in die tijd melde dat het bestuur van de ver. ”Nut en Genoegen” uit Tzummarum als een soort hoorcommissie door Friesland trok, niet om een nieuwe dominee maar om een nieuwe kastelein.
De gegadigde voor het café werd altijd eerst thuis bezocht, dit om een indruk te krijgen van de sollicitant.
In 1981 organiseerde het Nut weer eens wat nieuws, de zogenaamde meezingmiddag.
Spontaan vonden er besprekingen plaats tussen het Nutbestuur en het bestuur van Opinoo.
Doel van de besprekingen was de overdracht van de oude tennisbaan bij Brolsma.
Hier is veel over vergaderd, gelukkig is men hier uit gekomen en heeft de fam.Brolsma de baan gekocht.
Het geld dat het Nut ontving is overgedragen aan de tennisclub, die nu 2 prachtige banen heeft liggen in het recreatiecentrum.
Jammer genoeg wordt hier veel te weinig gebruik van gemaakt.
Jan en Jikke hielden het niet zo lang uit in Tzummarum, het cafe ging achteruit.
Cafè houder is een apart vak.
Weer een rondreis door Friesland om een geschikte kandidaat.
Het werd een moeilijke missie.
Het café bezoek was teruggelopen en Jan wilde precies hetzelfde geld beuren voor goodwill en inventaris dat hij ook had betaald aan zijn voorganger.
Het Nutbestuur van die tijd was misschien ook wel wat te veel op zekerheid uit, ze wilden een getrouwd paar als huurder.
Er was zelfs een hele geschikte kandidaat die aan het bestuur meedeelde dat het bestuur niet zou bepalen wanneer hij zou trouwen, met dien gevolge dat hij in eerste instantie werd afgevoerd.
Na vele teleurstellingen werd water bij de wijn gedaan en werden Gerlof Bleeker en Marjan Volbeda huurders van het Wapen ( het huurcontract stond op beider naam).
1 dec. ’83 een feestavond, komst van Gerlof en Marjan en afscheid van Jan en Jikke.
In 1984 stond de meezingmiddag onder leiding van Jan Balt.