Aan de hand van het toegestuurde artikel uit het Fries Dagblad 24-03-1984, door Philippus Breuker met de vraag van : wat is hierover bij Oud Tzummarum bekend?
Was ons antwoord hierop, zeer weinig.
Vandaar dat we de geschiedenis Swaerderbuoren herschrijven met medewerking van:

Jacob Lautenbach
Piter Baukes van der Woude
Philippus Breuker
Wietse Leistra.