Op de kaart van Eekhof ca. 1850 is iets ten oosten van Sixma State nog de terp “Sixmaterp” aangegeven.
Na 1861 is tussen de huidige boerderij en deze hoogte de weg van Tzummarum naar Minnertsga aangelegd, waardoor de oorspronkelijke terreingesteldheid gedeeltelijk is verdwenen.
Na bovenstaande verkoop is (het restant van) de terp afgegraven en in 1917 is het terrein in verschillende kavels verkocht.
Door de latere lintbebouwing vanuit de bebouwde kom van Tzummarum is er niets meer van de oude situatie terug te vinden.