links: Hier was jarenlang de slagerij van fam. Adema.