Om it Oaljelān

Dit olieland bestond vroeger uit 6 pondemaat kerkenland waarvan stond aangetekend dat bij scheiding van Tzummarum en Firdgum,
het onder beheer en ten voordele van de predikant van Tzummarum komt.