De familie de Haan kocht tussen Tzummarum en Firdgum in 2001 aan het industrie terrein Swaerderwei een stuk grond en lieten daar een huis en bedrijf bouwen.
Op dat terrein was nog een oude spoorbrug aanwezig welke ze niet wilden slopen.
Het resultaat is geweldig en een voorbeeld voor iedereen hoe het ook kan.
Bij feestjes of i.d. altijd een verhaal en waarover: juist HET SPOOR en Oud Tzummarum.

Dank aan de familie De Haan.