Foto W.Leistra

"De Kampioen".

Op deze plek stond volgens een sage vroeger een beeltenis van een wereldhervormer.
Deze stond geschilderd met een knots in zijn vuist en het onderstaande gedicht aan zijn voeteneind op een groot bord.

Ik sta hier als een kampioen.
Geen mens kan mij hier hinder doen.
En had ik macht als menig held.
Ik sloeg de bozen uit het veld.