Jaren bewoond door Afke v/d Zee nu Jelte D. v/d Zee..