Evert Sybesmastrjitte 24 jaren 70.
Tjitze Plantenga