v.l.n.r. Teake Fokkema, Feitse H. Talsma, Maaike Talsma-Fokkema en mw. Fokkema en Martha Draijer-Kuiken.
De laatste was de vrouw van Jan Draijer en woonde aan de Skoalstrjitte waar deze foto is genomen.

Foto Lieuwe Herrema.