Wietse Leistra voor een dag Stationschef Tzummarum.