Op de zgn. “Oosterbaanpôlle” stond vroeger een stemgerechtigde boerderij, zonder verdere benaming.