"Harkema-State" nr. 31.

Deze boerderij komt in 1824 in de boedelbeschrijving van de Fam. D’Escury voor.
Voorheen woonden hier de volgende bewoners:
Fam. W. Anema.
Fam. Joh. Swart.
Fam. Fr. Jaarsma-Swart.
Fam. Gustafson.
Fam. Groenhof. (banden)
Fam. Ament Jorritsma.