Op zaterdag 9 juli 2005 is de onthulling van het verwijsbord dat aandacht vraagt voor de historie van It Dokkumer Lokaaltsje. De voorzitter van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum de heer Willem Spoelhof hield een toespraak.