5 dec. 2003. De feestelijke opening van het geheel in oude steil gerestaureerde station van Tzummarum.
2e van links, Jan Vonk de voorzitter van de Oudheidkundige Verening Barradeel, met papier in de hand, commisaris van de Koningin van Friesland dhr. Ed Nijpels en 6e van links is de Burgemeester van Franekeradeel Mevr.Haveman.