Tzummarum- Het perron en de rails zijn al lang verdwenen, maar het stationsgebouw staat er nog.
Een beetje eenzaam en verloren zonder ijzeren staven op de dwarsliggers.
Waar de trein ooit stopte en de reizigers in de wagons klommen voor hun reis naar Franeker, Harlingen, Stiens of nog verder weg, zijn nu alleen de contouren van het tracè van de NFLS nog zichtbaar.
In het gebouw herinneren de wachtkamer en het kantoor van de stationschef nog aan de vergane glorie van de stoomtrein die op het traject reed.
Bron: Extra 22-4-1998.