Op dit kaartje uit 1832 is duidelijk te zien, dat bij het kruispunt Camstrawei –Hornestreek nog een boerderij heeft gestaan.
Al deze boerderijen Atsma Sathe – Noorderhoeve en de beide boerderijen o.m. Vogels op het kruispunt behoorden in die jaren toe aan de erven C.E.E. Collot'd Escury te Minnertsga.
Wat-was-waar.