Foto W.Leistra

Hoarnestreek nr.5 zoals het nu is.

Boereboelgoed te Tzummarum.

De Notaris H.de Koe te Sexbierum zal Donderdag 24 Maart 1904, s,morgens 9 uur, ten huize van den Heer L.Fopma-Bonnema, aan den Oudendijk onder Tzummarum contant bij boelgoed verkoopen:
Levende Have: Een best gezond beslag vee, bestaande in 13 Hoornbeesten als : 4 kalve en 2 vare koeien, 3 kalve en 2 gelde rieren en 2 hokkelingen, 11 paarden te weten 6 werkpaarden, waarvan 2 mak en bereden, 2 bruine 4 jarige merrie,s , een 3 jarige bruine merrie, een 2 jarige bruine ruin en een 1 jarige bruine hengst, benevens 5 schapen met en zonder lammeren, 16 kippen en een haan.
Boerenreeuw en Gereedschappen, voor enige jaren nieuw aangeschaft en hoofdzakelijk bestaande in: Kapwagen, Chais, 4 hooiwagens, 6 aardkarren, 2 gierbakken, 5 ploegen, eggen en rollen, enkele en dubbele zijlen, enkelgereid hellentuig, paardedek, hoofdstellen, teugels, beagen, 8 paardebynen, leidsels en ander paardentuig, bindstokken, voor en achtertouwen, graanwinde, 4 roepelbanken, 2 roepelkleden, graanbreker, aardappelsnijer, koekmolen, aardappelwasbak, bolsterbak met deksel, 8 aardappelzeven, 7 graanzeven, aardappelstokken, boonzetters, houwers, tuinklauwen, waterhoosbak met stelling, 2 aardappelbesproeiers, 2 wiedmaschines, aardappel en graanschoppen, aardappelton, graanmaten, 450 aardappelbakken, 100 graanzakken, 60 aardappelzakken, schapenruif en krib, wagenwip, 6 ladders, strijkdam, houten varkens en kalvetroggen, suuptonnen, 3 holle kruiwagens, en 2 mestkruiwagens met planken, 3 drinkemmers, koperen emmer, 2 houten melkemmers, karnmolen, karn met toebehoren, 3 melkvaten, 3 koperen melkbussen, koekettingen en klauwen, harken, vorken, grijpen, evenaar met schalen en 70 kg. gewichten, bascule, slijpsteen met raam, schaafbank, draaibank, rattenklooster, hondenhok met een partijtje brandhout.
Eenig Huisraad, te weten: eikenhouten linnenkast, eenige stoelen, gootelingen, ander keukengereedschap en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht.
Op de Sate is geen gelegenheid tot stalling.
Koekdisschen enz. zullen van het Erf worden geweerd.
l.c.maart 1904.