In de twintiger jaren, Deze huizen stonden aan het eind van de Hearewei en zijn alweer afgebroken.

Dit was voor 1861 de verbindingsweg via Firdgum naar Minnertsga. De aanbesteding voor het maken van de grintweg Minnertsga-Tzummarum-Oosterbierum-Sexbierum-Pietersbierum( nu hoofdweg) was op 18 Juni 1861.