5 maart 1954
Toch een treintje naar Leeuwarden.
Van verschillende kanten was er bij de N.S. op aangedrongen om, tijdens de opdooi, een trein door het Bildt naar Leeuwarden te latenr rijden.
Het tarief zal gelijk zijn aan dat van de L.A.B.O.