Verkoop van een snikschip te Tzummarum.

G.Heeringa deurw. te Berlikum zal op Woensdag 15 febr. 1933 's voorm. 11 uur op het Stationsemplacement te Tzummarum, pubiek verkopen een door de Spoorwegmij. in de vaart bij het emplacement gevonden HOUTEN SNIKSCHIP, voorzien van luiken, mast, zwaarden enz. l.c. 15 febr. 1933.