2e van rechts is Pieter Harms Heeringa, de dorsmachine is van H.B Kuiken en later van Mark Boersma uit St.Jacob.

Hier werd geen stro geperst, maar hooi dat bestemd was voor de paarden in het Ned.leger.
Geheel rechts staat vermoedelijk iemand die hier toezicht op hield.
In de mobilisatie 1938-1940 werden er ook paarden gevorderd voor het Ned.leger en ook stro en hooi.
In de oorlogs jaren 1940-1945 gebeurde hetzelfde door de Duitsers.
bron: Jelte van der Zee.

4e persoon van links is graankoopman Sijbrandus Posthuma.
bron: Hiltje Bandsma.

De foto dateert (naar alle waarschijnlijkheid) uit de mobilisatie 1938-40 en is in de winter gemaakt; ik houdt het erop dat de foto eind 1939 begin 1940 is gemaakt.
De twee militairen zijn Nederlanders, de man links (staand) is een officier, de man zittend (met hond) is vermoedelijke een soldaat. Deze laatste draagt laarzen/beenkappen met sporen hetgeen erop duidt dat hij is ingedeeld bij een bereden onderdeel (veldartillerie of huzaren).
Op de foto is duidelijk te zien dat de staande soldaat op de benedenmouw van de mantel de zilverkleurige chevron draagt van een wachtmeester der huzaren.

Tijdens de mobilisatie werden gemobiliseerde troepen gelegerd in ruime (overheids) gebouwen zoals scholen, aula’s, schouwburgen etc. omdat de kazernecapaciteit ontoereikend was om de toestroom van militairen te huisvesten.
Veelal werden de lokalen volgestort met stro, waarop militairen werden gelegerd.
Dat lijkt, naar onze huidige maatstaven primitief, maar het was praktisch en warm.
Het stro zou dus bestemd kunnen zijn voor de legering van soldaten en/of het vullen van strozakken.
Het gegeven dat de twee militairen afkomstig zijn van een bereden onderdeel kan erop duiden dat het stro ook bestemd is voor de legering van paarden.

Bron:
E. van Engeland.
Militair-historisch onderzoeker en -fotoanalist.