Het Station 1903.

Boelgoed van materialen enz.op het Stationemplacement te Tzummarum.

De Notaris H.de Koe te Sexbierum zal Donderdag 7 April 1904 smorgens 10 uur , op het Stationsemplcement te Tzummarum, voor de Heeren Brouwer en Bijlsma bij boelgoed verkoopen:Eene partij Aannemersmaterialen, nagenoeg alles in beste toestand en gebruikt bij den aanleg van den Locaalspoorweg, als 300 damposten, hout en paalwerk, afkomstig van 3 volkskeeten, kalkmolen, enige kruiwagens, kruiposten enz. enz.