Woningwetwoningen van 1910 in Barradeel worden gesloopt.

De Woningstichting Barradeel kampt met problemen rond woningen, die geboud zijn rond 1910 en in het geheel niet meer voldoen aan de eisen des tijds. Aanvankelijk is nog gedacht aan renovatie, doch na rijp beraad en overleg met het gemeentebestuur is besloten leegkomende woningen niet meer voor bewoning uit te geven. Deze woningen kennen weinig gerieven. Er is bijvoorbeeld geen toilet aanwezig. Deze woningen zijn nog aangesloten op het tonnenstelsel Zo is men momenteel werkzaam met de sloop van een paar dergelijke woningen aan de Hearewei te Tzummarum.

Fr. C. 17 dec.1976