Toespraak van de Commisaris van de Koningin dhr.Ed Nijpels.