Dit is nog een foto van het voorhuis van de oude P˛lleplaats, dit voorhuis welke dienst deed als 2 arbeiderswoningen behoorde bij de Noorderhoeve.
Voor de afbraak werd dit bewoond door de fam. Jac.Goodijk en Gjetje v.d.Zee Volgens Oosterbaan in 1922 afgebroken.