Dit is de achterkant van de Sytinga-State van fam. v/d Zee.
Daar woonde eerst Jelte v/d Zee, en nu zijn zoon Durk.