Eerste huis jaren bewoond door Jan en Martha Draaijer later afgebroken, Witte huis toen bewoond door fam.Fokkema nu recreatiewoning.

Skoalstrjitte: over de brug rechts langs de vaart laatste huis bewoond door fam. Sj.Dijkstra.